การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน sacit เพลิน Craft 2024

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน sacit เพลินคราฟต์ ประจำปี 2567

 

กำหนดการและสถานที่จัดงาน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2567 สถานที่จัดงาน: เซ็นทรัลเวสต์เกต
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2567 สถานที่จัดงาน: เซ็นทรัลเชียงใหม่เฟสติวัล
- ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2567 สถานที่จัดงาน: เซ็นทรัลอีสต์วิลล์
- ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-24 มิถุนายน 2567 สถานที่จัดงาน: เซ็นทรัลเวิลด์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการตลาดฝ่ายบริหารจุดจำหน่ายและงานแสดงสินค้า
E-mail: marketing@sacit.or.th