การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศแจ้งเตือนการแอบอ้างรับสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม SACIT AWARD 2024 ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen

                                 

 

          สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)ประกาศแจ้งเตือนการแอบอ้างรับสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม SACIT AWARD 2024 ผ้าไทยใส่ได้ทุก Genจากเพจเฟสบุ๊ค "ก้าวเข้าสู่เวทีแฟชั่น สานฝันหนูน้อย" ซึ่งมีพฤติการณ์โดยนำชื่อโครงการ SACIT AWARD 2024"ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen" ไปเผยแพร่เชิญชวนบุคคลให้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้เกิดความเข้าใจผิดจึงขอประกาศแจ้งเตือนมิให้หลงเชื่อในการแอบอ้างดังกล่าว และขอเรียนย้ำว่า ชื่อหรือโครงการของสถาบันฯที่เพจเฟสบุ๊คชื่อ "ก้าวเข้าสู่เวทีแฟชั่น สานฝันหนูน้อย" นำไปใช้นั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตข่าวสารและกิจกรรมในเพจดังกล่าวข้างต้นใด ๆ ทั้งสิ้น