การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในงานศิลปหัตถกรรรมไทย ภายใต้โครงการเชิดชู ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)