การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)