การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สศท. นำวัตถุดิบ GI ต่อยอด สร้างสรรค์เป็นงานศิลปหัตถกรรมไทย

 
สศท. หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมในทุกมิติ เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งส่วนหนึ่งในภารกิจที่สำคัญคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมไทย ได้ดำเนินงาน Pre-launch นิทรรศการ “sacit concept 2024 : Geographical Indications of Art and Craft” ภายใต้กิจกรรม Crafts Design Matching มิติใหม่ในการสนับสนุนโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้ากลุ่มหัตถกรรม ตอบโจทย์นโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่างานหัตถกรรมไทย สร้างโอกาสและรายได้ให้คนทำงานหัตถกรรมมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน

สศท. ได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการงานหัตถกรรมไทย จำนวน 30 ราย และนักออกแบบ จำนวน 10 ราย ในการพัฒนางานหัตถกรรมจากการใช้ วัสดุ/วัตถุดิบ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง เข้ามาผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบสินค้า เพื่อสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะสร้างคุณค่า ความโดดเด่น ความแตกต่างให้กับสินค้า กลายเป็นจุดแข็งในการผลักดันงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่ง soft power ที่ผสมผสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยเข้ากับโลกยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

ผู้ที่สนใจสามารถชมนิทรรศการ “sacit concept 2024" ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ชั้น 4 โซนไอคอนคราฟ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม