การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Training & Seminar)ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจการค้าหัตถกรรม ประจำปี 2559

สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Training & Seminar) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจการค้าหัตถกรรม ประจำปี 2559