การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง จัดหาติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็น Chiller Air และระบบท่อน้ำ Cooling เชื่อมต่อเข้าระบบท่อเดิมพร้อมงานไฟฟ้า

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง จัดหาติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็น Chiller Air และระบบท่อน้ำ Cooling เชื่อมต่อเข้าระบบท่อเดิมพร้อมงานไฟฟ้า