การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการ SACICT Fair : International Innovative Craft Fair 2017 (IICF 2017) งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการ SACICT Fair : International Innovative Craft Fair 2017 (IICF 2017) งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)