การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการ SACICT Fair : IICF 2017 งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการ SACICT Fair : IICF 2017 งานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)