การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำเย็น Chiller Air และระบบท่อน้ำ Cooling เชื่อมต่อเข้าระบบท่อเดิม พร้อมงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำเย็น Chiller Air และระบบท่อน้ำ Cooling เชื่อมต่อเข้าระบบท่อเดิม พร้อมงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)