การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมสร้างสรรค์ นิตยสาร SACICT Living Thai ประจำปี 2560ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมสร้างสรรค์ นิตยสาร SACICT Living Thai ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)