การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาเชิงลึกให้กับชุมชนหัตถกรรมที่เคยได้รับการพัฒนาในปีที่ผ่านมา

สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาเชิงลึกให้กับชุมชนหัตถกรรมที่เคยได้รับการพัฒนาในปีที่ผ่านมา