การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริหารงาน ดูแลบำรุงรักษา งานระบบอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริหารงาน ดูแลบำรุงรักษา งานระบบอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)