การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการดูแลสวนและตกแต่งภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการดูแลสวนและตกแต่งภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)