การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชิดชู ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชิดชู ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)