การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (10เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (10เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)