การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขาย และพนักงานดูแลหอนิทรรศการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 เดิอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขาย และพนักงานดูแลหอนิทรรศการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 เดิอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)