การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริหารงาน ดูแลบำรุงรักษา งานระบบอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10เดือน) ด้วยวิธี (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริหารงาน ดูแลบำรุงรักษา งานระบบอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10เดือน) ด้วยวิธี (e-bidding)