การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขาย และพนักงานดูแลหอนิทรรศการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 เดือน) ด้วยวิธี (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขาย และพนักงานดูแลหอนิทรรศการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 เดือน) ด้วยวิธี (e-bidding)