การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561(10เดือน) ด้วยวิธี (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561(10เดือน) ด้วยวิธี (e-bidding)