การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชิดชู ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชิดชู ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)