การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริหารงาน ดูแลบำรุงรักษา งานระบบและอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 เดือน)โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริหารงาน ดูแลบำรุงรักษา งานระบบและอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 เดือน)โดยวิธีคัดเลือก