การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 7 (INNOVATIVE CRAFT AWARD 2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 7 (INNOVATIVE CRAFT AWARD 2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์