การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดทำสื่อสิ่งของเผยแพร่ภาพลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมไทย และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดทำสื่อสิ่งของเผยแพร่ภาพลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมไทย และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)