การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (7 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (7 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)