การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมสร้างสรรค์นิตยสาร m.a.d.e. และ SACICT Newsletter ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมสร้างสรรค์นิตยสาร m.a.d.e. และ SACICT Newsletter ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)