การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานสำมะโนและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมของไทย ประจำปี 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานสำมะโนและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมของไทย ประจำปี 2561