การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดทำห้องเก็บทรัพย์สินและวัตถุมีค่าของ ศ.ศ.ป. ระยะที่ 1

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดทำห้องเก็บทรัพย์สินและวัตถุมีค่าของ ศ.ศ.ป. ระยะที่ 1