การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการจัดทำรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการจัดทำรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล