การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของพื้นที่ รอยร้าวของผนังอาคาร รั้ว และการแก้ไขปรับปรุงสระน้ำพญานาคและระบบคุณภาพน้ำในสระ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของพื้นที่ รอยร้าวของผนังอาคาร รั้ว และการแก้ไขปรับปรุงสระน้ำพญานาคและระบบคุณภาพน้ำในสระ