การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำห้องเก็บทรัพย์สินและวัตถุมีค่าของ ศ.ศ.ป. ระยะที่ 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำห้องเก็บทรัพย์สินและวัตถุมีค่าของ ศ.ศ.ป. ระยะที่ 2