การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของพื้นที่ รอยร้าวของผนังอาคาร รั้ว และการแก้ไขปรับปรุงสระน้ำพญานาคและระบบคุณภาพน้ำในสระ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของพื้นที่ รอยร้าวของผนังอาคาร รั้ว และการแก้ไขปรับปรุงสระน้ำพญานาคและระบบคุณภาพน้ำในสระ