การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผ้ากั้ง ผ้าทอในอดีต ใช้แขวนกางกั้นเพื่อแบ่งพื้นที่เฉพาะ

ผ้ากั้ง ผ้าทอในอดีต ใช้แขวนกางกั้นเพื่อแบ่งพื้นที่เฉพาะ