การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT Craft Experience Day พลิกมุมมองศิลปหัตถกรรมไปกับโครงการ SACICT CONCEPT 2020

SACICT Craft Experience Day
พลิกมุมมองศิลปหัตถกรรมไปกับโครงการ SACICT CONCEPT 2020
 
 
            เปิดมุมมองใหม่ของงานศิลปหัตถกรรมไทยเปิดตัว 40 คอลเล็กชั่นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมหลากหลายประเภทที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตปัจจุบันและเสริมศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ท่ามกลางบรรยากาศร่วมสมัยในงาน SACICT Craft Experience Day 
            SACICT Craft Experience Day ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านสุริยาศัย ถนนสุรวงศ์จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการ SACICT Concept ซึ่งมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันและตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภค ริเริ่มขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) แต่ละคอลเล็กชั่นเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมและนักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรงที่พยายามค้นหาศักยภาพใหม่ของหัตถกรรมท้องถิ่น ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม 40 ราย จากหลากหลายสาขาความเชี่ยวชาญ อาทิ งานสิ่งทอ งานจักสานงานไม้ งานเซรามิก งานโลหะ ฯลฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีที่ปรึกษาด้านการออกแบบช่วยดูแลตลอดระยะเวลาโครงการในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็นการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างช่างฝีมือกับที่ปรึกษาด้านการออกแบบ เพื่อค้นหาศักยภาพและคุณค่าจากวัตถุดิบในท้องถิ่นและภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย ในงานนี้SACICT ได้ส่งเทียบเชิญถึงเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ จากทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมชมคอลเล็กชั่นผลิตภัณฑ์ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะความเป็นไปได้ใหม่ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม 
            SACICT Craft Experience Day ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ เดอะ ระวีกัลยา ไดนิ่ง โดยในครั้งนี้เน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์กับกลุ่มสถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน และนักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มทางเลือกทางการตลาด 
       ภูมิปัญญาแห่งศิลปหัตถกรรมไทยได้หยั่งรากลึกและเติบโตไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปรของกระแสโลก นอกเหนือไปจากการอนุรักษ์การสร้างสรรค์ต่อยอดงานหัตถกรรมให้มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์และตอบโจทย์วิถีชีวิตปัจจุบัน ก็เป็นอีกแนวทางที่นำไปสู่การสืบสานภูมิปัญญาไทยอย่างยั่งยืน
 
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sacict.or.th