การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมรั่ว หลังคาและรอยต่อ (Joint) ของอาคารศาลาพระมิ่งมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)