การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561(10เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561(10เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)